دانشجویان شیمی 85 دانشگاه تربیت معلم

بي معرفت ترين:آقاي رياحي(بخاطرول كردن وبلاگ)

آب زیرکاه ترین: ناصر مهری

احساساتی ترین(تو دخترا) : خانم علیمردانی-خانم سیبی

با محبت ترین(پسر):فرهاد خیرآبادی

بااحساس ترین پسر:حامد گودرزی-سجاد ریاحی


بهترین دوست:بنام

بی تفاوت ترین دختر نسبت به شناخت همکلاسی ها:مهسا مفتاح


بی حاشیه ترین:جواد کبیری

بی شیله پیله ترین دختر :زهرا کبودوند


پرکارترین :سیدمصطفی فاطمی
جذبه دار ترین(تو دخترا): خانم لهونی

دوس داشتنی ترین(تو پسرا): مهدی امینی-مصطفی ریحانی

دوست داشتنی ترین(تو دخترا):راضیه سلیمیاندیرخواب ترین(بیداری تا دمدمای صبح): آقای مظفری

زودخواب ترین: جواد کبیری

شادترین(تو پسرا) : ناصر مهریشادترین(تو دخترا) : خانم بنام


غایب ترین(سر کلاسا): آقای مظفری


کثیف ترین (بی نظم ترین):مهری


متقلب ترین(تو دخترا): خانم کبودوند

متقلب ترین(تو پسرا): محسن محمدزاده
ماهرترین متقلب: میلاد مظفری

تیزبین ترین متقلب: میلاد مظفری
ناموفق ترین متقلب: مصطفی ریحانی
موفق ترین متقلب:محسن محمدزاده
نامردترین متقلب: فرهاد سراوانیبامرام ترین متقلب: میلاد مظفری

ضایع ترین(ناشی ترین) متقلب: مصطفی ریحانی-زاهد زمانی
عجول ترین متقلب(تقلب از همون اول جلسه): مصطفی ریحانیمحجوب ترین(تو دخترا): خانم نوری

مرموزترین پسر:خالد حاجی عزیزی-حامد گودرزی

موزی ترین(تو پسرا): سید مصطفی فاطمی

مظلوم ترین:نوری


مورداعتماد ترین:(تو دخترا) خانم سیبی-خانم  نوری


مورداعتمادترین(تو پسرا): آقای ریاحی

ناپایدارترین شخصیت(تو پسرا): آقای ریحانی


جذبه دار ترین(تو دخترا): خانم لهونی
آب زیرکاه ترین: ناصر مهری
شادترین(تو دخترا) : خانم بنام
دیرخواب ترین(بیداری تا دمدمای صبح): آقای مظفری
غایب ترین(سر کلاسا): آقای مظفری
بی علاقه ترین به رشته شیمی: آقای ریحانینقاش ترین: خانم نوری


ورزشکارترین(تو پسرا): آقای براری-آقای رومیانی


ورزشکارترین(تو دخترا): خانم ساکی


بهترین رتبه کنکور85: خالد حاجی عزیزی
بهترین درصد شیمی کنکور(89%): فرهاد خیرآبادی
بهترین درصد فیزیک کنکور(89%): عبدالرضا حسینی
بهترین درصد عربی کنکور(85%): موسوی
ضعیف و نحیف ترین(تو پسرا): رضا آران
عجیب ترین : حامد گودرزی
سوژه ترین: حامد گودرزی
بازاری ترین: مصطفی جانخانی
بسیجی ترین: حامد گودرزی
خشن ترین چهره: جواد کبیری


خونسردترین(تو پسرا): عبدالرضا حسینی
هول ترین، استرس دارترین(مخصوصا موقع تقلب): مصطفی ریحانی
جذبه دار ترین(تو دخترا): خانم لهونی
صمیمی ترین دوستی(تو پسرا): خیرآبادی، ریاحی و حسینی – نمرودی و سراوانی
خوش قلب ترین(تو پسرا): ناصر مرادی
کم روترین(تو پسرا): صفدر باقری
شاکی ترین(از روزگار، درس و ...): مهدی احمدی
آب معدنی خورترین(آب خوابگاه رو نمیخورد): مهدی امینی
با اعتماد به نفس ترین : سعید کمیلی-ناصر مهری
بهترین مجری: سعید کمیلی
اجتماعی ترین(تو پسرا): مصطفی فاطمی
بدون عکس ترین(تو عکسای اردو و جشن فارغ التحصیلی و ...): خانم نوری
شوخ ترین: ناصر مهری


پسرترین دختر: خانم لهونی
غیردبیری ترین قیافه: محسن محمدزاده
شلخته ترین: ناصر مهری
رسمی پوشترین: مصطفی ریحانی
اسپرت ترین(لباس): محسن محمدزاده

ریاکارترین پسر: ناصر مهری
خرخونترین(تو طول ترم): جواد کبیری
خرخونترین(تو فرجه): ابوالفضل اربابیان
بی خیال درس ترین: سینا الوندی
طولانی ترین قهر: براری و حسینی
مسن ترین: سید مصطفی فاطمی
پولدارترین(تو پسرا): سعید کمیلی


خسردنیاوالاخره ترین پسر:آران

خوشگل ترین دختر:خلج زاده

بامعرفت ترین پسر:داش احسان

بامعرفت ترین دختر:مهدوی،لهونی،نوری

عاشق ترین پسر:گودرزی

باکلاس ترین دختر:خانجانی

جنجالی ترین وپرحاشیه ترین پسر:ناصر مهری

تودل برو ترین پسر:نمرودی

نامرد ترین پسر:اربابیان- سراوانی

ترسوترین(تو پسرا): جواد کبیری

بااخلاق ترین: خانم شفیعی


باادب ترین دختر: خانم شفیعی

بامعرفت ترین دختر: خانم نوری

بامزه ترین(تو دخترا):خانم بنام - خانم لهونی(هه تاو)


محبوبترين:آقاي براري

ساکت ترین: آقای باقری

سوتي ده ترين:خانم طاهري

ملوسترين:آقاي اميني

رله ترين:خانم بنام

بانمك ترين:آقاي رومياني

سركارگذارترين:خانم گل زرد

بداخلاق ترين و از كوره درروترين:خانم نوري

پيام دهنده ترين(sendtoallترين): خانم نوری

مهماندارترين اتاق : اتاق شيرازيا

با محبت ترین(دختر):اتاق شیرازیا


دودرترین:خانم خلج زاده
باحال ترین:خانم مرتضوی
بیحال ترین:خانم خدادادی
مسئولیت پذیرترین:خانم فامیل جابری

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۴ فروردین۱۳۹۰ساعت 12:57  توسط عبدالرضا حسینی( 27 اسفند)  |